Mergi la conţinut

GrigorescuIrinel

Membri
 • Conţinut

  17
 • Membru din

 • Ultima vizită

 • Online

  39m 41s
 1. Informaţii personale Nume Prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate Varsta Sex GRIGORESCU, Irina Ploiesti, jud.Prahova,cod postal 100397 Romania - irina.grigorescu@yahoo.com Romana 26 ani Feminin Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Educaţie şi formare Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant / competente profesionale dobandite Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Limba engleza Limba franceza Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Profesor de Limba engleza si de Limba romana, Specialist in relatii publice - specializarea Comunicare si relatii publice (pentru scoli particulare sau de stat, institutii de invatamant superior, in administratia publica – cu Master in Administratia publica si Integrare europeana, in banci, companii, institutii de orice tip), traducator romana <-> engleza etc. 2002-2006 Competente lingvistice de nivel mediu / Atestat de competente profesionale Liceul teoretic „Nichita Stanescu”- Ploiesti Filiera: Teoretica Specializarea : Stiinte Sociale –intensiv engleza Competenta lingvistice de nivel mediu 2006-2009 Specialist in relatii publice profil: Stiinte ale Comunicarii specializarea: Comunicare si relatii publice Competente specifice: · Competente de comunicator: foarte buna stapânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal si nonverbal în comunicare, · Competente în elaborarea si gestionarea de campanii de relatii publice, · Competente în elaborarea si gestionarea de strategii publicitare, · Competente în aplicarea metodelor si tehnicilor de cercetare sociologica în domeniul relatiilor publice si publicitatii, · Competente în implementarea si dezvoltarea sistemelor de comunicare organizationala în plan intern si extern, · Competente de mediator, pentru managementul crizelor si conflictelor · Competente în comunicarea interpersonala, inter-institutionala, interculturala si internationala. Competente generale : · capacitate de analiza si sinteza, · capacitate de a empatiza cu mediul social, · abilitatea de a percepe corect si de a exploata eficient tendintele sociale, politice si economice de imagine si continut · capacitate de asimilare critica, prelucrare si exploatare a informatiei teoretice Universitatea Ecologica Bucuresti- Facultatea de Stiintele Comunicarii Nivel de instruire: 4 (studii superioare) Corespondenta ISCO88 (COM): 244 (International Standard Classification of Occupations - in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeana.) 180 credite de studiu transferabile (ECTS) 24.11.2009-05.02.2010 Formator, cod COR 241205 Competente profesionale dobandite: Pregatirea formarii Realizarea activitatilor de formare Evaluarea participantilor la formare Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare Marketing-ul formarii Proiectarea programelor de formare Organizarea programelor si a stagiilor de formare Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti Sud Tipul de program de formare profesionala - Perfectionare 2009-2012 Domeniul: Limba si Literatura Specializarea: Limba şi Literatura Romana-Limba şi Literatura Engleza - 180 credite de studiu transferabile (ECTS) 1. Analiza sistemului de regularitati ale limbii romane si engleze 2. Aplicarea unei diversitati de instrumente de analiza a textelor (literare si nonliterare) 3. Analiza textelor literare, pe baza unei diversitati de perspective, in vederea formularii unei optiuni personale de interpretare 4. Utilizarea multimedia pentru o varietate de scopuri de cercetare si relationare 5. Folosirea unui registru de strategii de comunicare (in romana si engleza) in relationarea cu o varietate de interlocutori 6. Evaluarea diversitatii culturale in interpretarea textelor literare din cele doua spatii de civilizatie ale specializarii 7. Asumarea unei diversitatide roluri in cadrul unei varietati de echipe pentru rezolvarea de sarcini de lucru 8. Operarea cu structurile de baza ale limbii engleze in perspectiva unei comunicari reale, adecvate lumii contemporane 9. Folosirea competentelor de comunicare in limba romana in vederea unei bune integrari in viata socio-profesionala 10. Sistematizarea lecturilor literare din perspectiva analizei comparate si adaptarii la orizontul de asteptare 11. Dezvoltarea de reprezentari culturale deschise privind evolutia si valorile celor doua culturi studiate Universitatea Petrol-Gaze-Ploiesti Facultatea de Litere şi Stiinte Nivel de instruire: 4 (studii superioare) Corespondenta ISCO88 (COM): 244 (International Standard Classification of Occupations - in varianta 88 (COM) din Uniunea Europeana.) 2009-2012 Master - 120 credite de studiu transferabile (ECTS) Domeniul: Stiinte Administrative Programul de studii: Administratie publica şi integrare Europeana Competente profesionale dobandite: Capacitatea de a analiza şi de a sintetiza conceptele teoretice in domeniul juridic şi administrativ; Capacitatea de a organiza şi de a planifica un serviciu public; Insusirea conceptelor din domeniul dreptului administrativ, constitutional, financiar etc.; Capacitatea de a lua decizii in cadrul unui serviciu public; Abilitatea de a lucra in echipa, in cadrul unui serviciu public; Capacitatea de a lucra in echipa formata din persoane apartinand unor autoritati şi servicii publice diferite; Capacitatea de a colabora cu specialisti din celelalte domenii; Abilitatea de a intelege diversitatea şi multiculturalitatea in noul context european; Capacitatea de a-şi insusi valori deontologice; Abilitatea de a pune in practica cunostintele teoretice; Capacitatea de a cerceta fenomenul administrativ; Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula; Preocupare pentru obtinerea calitatii in serviciul public respectiv; Capacitatea de a intelege fenomenul administrativ din alte sisteme de drept. Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti Facultatea de Litere şi Stiinte Ciclul II- Studii universitare de masterat 2009-2012 Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Nivel I- 40 credite 2012-2013 Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic Nivel II- 35 credite 1. Psihologia educatiei 2. Pedagogie I 3. Pedagogie II 4. Didactica specialitatii 1 5. didactica specialitatii 2 6. Instruire asistata pe calculator 7. Practica pedagogica 1 8. Managementul clasei de elevi 9. Practica pedagogica 2 Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti Facultatea de Litere şi Stiinte Înţelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat C2 Utilizator experimentat A2 Utilizator elementar B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă încă din facultate, cand am participat la activitătile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultatii Experienta bună a managementului de proiect și al echipei O buna stapanire a programelor: Word, PowerPoint, Excel, Access Design de bijuterii Hobby: - Comunicare multimedia, publicitate, aplicatii Web; Crearea si gestionarea imaginii organizatiilor Calatoriile, filmele si cartile Nu Referintele pot fi furnizate la cerere
 2. Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Varsta Sex Locul de muncă vizat/ Domeniul ocupaţional Experienţa profesională GRIGORESCU CRISTINA Ploiesti, jud.Prahova,cod postal 100397 0740.385.558 gcristina94@yahoo.com Romana 51 ani Feminin Conform CV (secretariat, contabilitate primara, asistent medical de farmacie cu aviz de libera practica, inspector resurse umane, administrator de afacere, inspector protectia muncii si cadru tehnic PSI, operator calculator, predarea de cursuri la asistentii medicali de farmacie, formator) - 1985 – I.M.Mija jud. Dambovita – subinginer in cadrul Atelierului de Proiectare, Tehnologie si S.D.V. - 1986 – 1996 – S.C. UPETROM S.A. Ploiesti – subinginer in cadrul Atelierului de Proiectare, Adaptare si Diversificare Utilaj Petrolier - 1997 – 1998 – functionar economic la o firma particulara (consiliere economica, contabilitate primara si casier) - 1999 – 2001 – Tehnoredactari de proiecte, lucrari de diploma, meditatii la matematica. - 2001 – pana in prezent – Tinerea sub control a tuturor activitatilor din firma si adaptarea lor continua la schimbarile de pe piata. Secretar, contabilitate primara, casier si asistent medical de farmacie in invatamant particular, unde, in mod efectiv, mai raspund de urmatoarele domenii: managementul resurselor umane (prospectare, selectare, recrutare, negociere, incheierea contractelor individuale de munca si inregistrarea lor la I.T.M. Prahova, evaluare, motivare, sanctionare, probleme de comunicare etc.), preluarea, interpretarea si implementarea legislatiei din domeniul invatamantului, din domeniul muncii, administrarea patrimoniului scolii (mobilier, informatica, biblioteca etc.) si rezolvarea rapida a problemelor care apar, relatia cu institutiile statului, cu bancile, cu societatile cu care colaboram pe diferite probleme, crearea si actualizarea permanenta a bazei de date informatizate a scolii, aprovizionarea pentru buna desfasurare a activitatii cu rechizite, materiale didactice, consumabile; predau cursuri la specializarea „asistenti medicali de farmacie” – anul I, II si III; inspector protectia muncii si cadru tehnic PSI, inspector resurse umane. - din 2009 sunt profesor titular la catedra de forme farmaceutice Educaţie şi formare Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Numele si tipul institutiei de invatamant Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Competenţe profesionale dobândite/ discipline de studiu Numele si tipul institutiei de invatamant Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Competenţe profesionale dobândite/ discipline de studiu Numele si tipul institutiei de invatamant Perioada Calificarea/ diploma obtinuta Competenţe profesionale dobândite Numele si tipul institutiei de invatamant Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Limba engleza Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare 1981- 1984 Subinginer in profilul petrol, specializarea forajul sondelor si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze Institutul de Petrol si Gaze Ploiesti, Facultatea de Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor, 06.03.2001-06.04.2001 Operator calculator Competente specific operator calculator: Ms-Dos, Windows, Word, Excel, Access, Power Point International Computer School 08.09.2003-21.10.2003 Curs de perfectionare profesionala in domeniul relatiilor de munca Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale- Inspectia Muncii 2004-2006 Asistent de farmacie cu aviz de libera practica Manipularea si depozitarea produselor farmaceutice si a materialelor necesare Efectuarea operatiilor farmaceutice Prepararea produselor farmaceutice Distribuirea produselor farmaceutice Intocmirea documentatiei de farmacie Asigurarea stocului necesar in farmacie Administrarea circuitului condicilor de prescriptii medicale Asigurarea si respectarea conditiilor igienico-sanitare Inregistrarea informatizata a documentelor de gestiune -Comunicarea interactiva la locul de munca Efectuarea muncii in echipa Aplicarea legislatiei farmaceutice in vigoare Utilizarea aparaturii si instrumentarului medical din farmacie in procese tehnologice Dezvoltarea profesionala continua Aplicarea normelor de protectia muncii si a normelor de paza si stingere a incendiilor Scoala Postliceala Sanitara „Sf. Vasile cel Mare”- Ploiesti 2006-2007 Atestat de pregatire psihopedagogica si metodica Pedagogie scolara Psihologie generala, elemente de psihologie a varstelor si psihologia invatarii Metodica predarii specialitatii Liceul Pedagogic Ploiesti 12.02.2007-02.03.2007 Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor COR 516106 - Comunicarea interactiva la locul de munca - Lucrul in echipa - Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor - Dezvoltarea profesionala - Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor - Elaborarea documentatiilor specifice activitatii - Instruirea personalului pe prevenire si stingerea incendiilor - Monitorizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor - Coordonarea activitatii de preventie in cazuri de necesitate - Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor SC HSEQ CONSULTING SRL 05.03.2007-03.04.2007 Inspector protectia muncii COR 241204 - Comunicarea interactiva la locul de munca - Lucrul in echipa - Planificarea activitatii proprii - Dezvoltarea profesionala - Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca - Asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate in munca - Instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate in munca - Asigurarea echipamentului individual de protectie/ lucru - Prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului - Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor - Monitorizarea activitatii de securitate si sanatate in munca - Coordoonarea activitatilor de interventie in cazuri de necesitate si prim ajutor SC HSEQ CONSULTING SRL 18.04.2008-19.08.2008 Inspector resurse umane COR 342304 Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului Organizarea recrutarii si selectiei personalului Intocmirea si gestionarea carnetelor de munca ale personalului Intocmirea dosarului de pensionare Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la buget Lucru in echipa Oferirea informatiilor privind probleme de personal Planificarea activitatiilor proprii Administrarea bazei de date SC PROFESSIONAL FORMLINE SRL 24.11.2009-05.02.2010 Formator, cod COR 241205 Competente profesionale dobandite: - Pregatirea formarii - Realizarea activitatilor de formare - Evaluarea participantilor la formare - Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare - Marketing-ul formarii - Proiectarea programelor de formare - Organizarea programelor si a stagiilor de formare - Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti Sud Înţelegere Vorbire Scriere Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar Spirit de echipă: am experienta muncii în echipă Experienta bună a managementului de proiect și al echipei O buna stapanire a programelor: Word, PowerPoint, Excel, Access Hobby: - Comunicare multimedia, publicitate; Crearea si gestionarea imaginii organizatiilor Calatoriile, filmele si cartile Nu Referintele pot fi furnizate la cerere
 3. Construim In Europa

  S.C. DIN ZONA BUCURESTI (ROMANIA) CONSTRUIM LA CHEIE IN TOATE TARILE EUROPEI (pentru persoane fizice si juridice romanesti si straine, din Romania si din tarile Europei): - case; - vile; - case din lemn / cabane; - cladiri pentru reprezentante de firme romanesti sau straine care decid sa fie prezente pe pietele europene occidentale din diferite tari ale Europei (de ex. showroom-uri, showroom + locuinta reprezentant + depozit, restaurant + crama + locuinta reprezentant, magazin + depozit + locuinta reprezentant, centru de afaceri + locuinta reprezentant, ateliere de productie/hale industriale + depozit de materii prime + depozit de produse finite + showroom + locuinta reprezentant, depozite logistice etc. etc. etc.); - camine de batrani, lacasuri de cult (biserici, temple, case de rugaciune etc.); - hoteluri, minihoteluri, pensiuni, cazinouri, cluburi, camping-uri; - ferme (resedinta + anexe); - blocuri: de locuit, pentru birouri, sedii de firme sau alte destinatii; - spitale, scoli; - orice alt tip de constructie; - consolidam si renovam cladiri mari (constructia, acoperisul, amenajarile exterioare, amenajarile interioare, instalatiile, climatizarea). Contactati-ne la 0749277313 (in limba romana) sau prin e-mail : irinel.grigorescu@yahoo.com (in limba romana, engleza, franceza). Multumim! (Anuntul este valabil permanent)
 4. Scoala postliceala sanitara din Ploiesti facem inscrieri IN FIECARE AN incepand cu 15 iunie pentru specializarea: - ASISTENT MEDICAL FARMACIE (curs cu durata de 3 ani). Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 5. Scoala postliceala sanitara din Ploiesti facem inscrieri IN FIECARE AN incepand cu 15 iunie pentru specializarea: - ASISTENT MEDICAL GENERALIST (curs cu durata de 3 ani). Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 6. Scoala postliceala sanitara din Ploiesti facem inscrieri IN FIECARE AN incepand cu 15 iunie pentru specializarea: - ASISTENT MEDICAL LABORATOR (curs cu durata de 3 ani). Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 7. Scoala postliceala sanitara din Ploiesti facem inscrieri IN FIECARE AN incepand cu 15 iunie pentru specializarea: - ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE (curs cu durata de 3 ani). Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 8. Scoala postliceala sanitara din Ploiesti facem inscrieri IN FIECARE AN incepand cu 15 iunie pentru specializarea: - ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE (curs cu durata de 3 ani). Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 9. Cursuri Cosmetica Ploiesti

  Organizam in Ploiesti cursuri de cosmetica (cursuri de calificare autorizate) cu durata de 9 luni. Absolventii obtin diploma de COSMETICIAN, document cu o foarte buna recunoastere. Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Inscrierile se fac permanent. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 10. Cursuri Masaj Ploiesti

  Organizam in Ploiesti cursuri de masaj (cursuri de calificare autorizate) cu durata de 9 luni. Absolventii obtin diploma de TEHNICIAN MASEUR, document cu o foarte buna recunoastere. Conditii de admitere: absolventi de liceu CU SAU FARA diploma de bacalaureat. Inscrierile se fac permanent. Informatii suplimentare la tel. 0749277313. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent)
 11. Profesor de Limba engleza si de Limba romana, execut pentru toata tara lucrari de traduceri engleza <-> romana, la preturi convenabile. Contactati-ma prin email: irina.grigorescu@yahoo.com
 12. Vindem / concepem lucrari de diploma pentru asistenti medicali generalisti si asistenti de farmacie (preturi convenabile). Anuntul este valabil pentru intreaga tara. Va rugam sa luati legatura cu noi din timp. Sunati-ne la 0749277313. Retineti numarul nostru de telefon! (Anuntul este valabil permanent)
 13. GRIGORESCU IRINEL – OFERTE (CONSTRUCTII & PRESTARI SERVICII) ►►►Gaze, instalatii termice, instalatii sanitare, climatizare. S.C. din Bucuresti executam urmatoarele lucrari TOTAL AUTORIZATE, de la proiectare la receptie: - instalatii de gaze pentru case, vile si apartamente, coloane de gaze, retele interioare, stradale, industriale sau de alt tip pentru gaze; - instalatii termice (furnizam si instalam centrale si calorifere pentru apartamente, pentru case/vile, centrale de bloc, de cartier,boilere etc.); - instalatii sanitare (furnizam si instalam obiectele sanitare, executam retelele interioare de apa si de scurgere la canalizare in cladiri de orice marime); - climatizarea oricaror tipuri de incinte sau cladiri (furnizam si instalam aparate de aer conditionat in apartamente, case/vile, spatii comerciale, industriale etc.; pentru cladirile mari putem sa furnizam si sa instalam aparate complexe, de ex. chillere cu ventilconvectoare). Lucram in Bucuresti si limitrof. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►► Canalizare, vopsire, instalatii electrice. S.C. executam in Bucuresti si zona limitrofa urmatoarele tipuri de lucrari: - canalizare (retele stradale, interioare, industriale, camine, racordarea/bransarea cladirilor la reteaua publica de canalizare etc.); - retele stradale si interioare pentru apa rece; - protectie anticoroziva, vopsire – suprafete mari, conducte etc.; - instalatii electrice. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►►Deratizare & Dezinsectie & Dezinfectie. S.C. din Bucuresti executam lucrari autorizate de deratizare, dezinsectie si dezinfectie; folosim substante si produse avizate de institutiile abilitate; eficienta acestor produse este maxima. Executam numai LUCRARI MARI in Bucuresti si limitrof. Lucrarile pot fi ocazionale sau pe baza de contract cu repetare la intervalele de timp si pe perioada dorite de client. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►►Proiectare constructii civile şi industriale. Firma de arhitectura din Bucuresti elaboram pentru Bucuresti si pentru tara proiecte de orice complexitate in domeniile: - constructii civile (cladiri de birouri, case, vile, spitale etc.etc.etc.); - constructii industriale (pentru orice gen de activitate); asiguram inclusiv proiectarea tuturor tipurilor de instalatii si a amenajarilor interioare. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►► Amenajari interioare A-Z. S.C. executam lucrari de amenajari interioare in Bucuresti si zona limitrofa (gresie, faianta, tencuieli, glet, zugraveli, parchet, pavaje, placare cu piatra, rigips, tavan fals, partitii, sapa etc. etc. etc.). Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►►Cablare in constructii. S.C. executam lucrari de cablare in constructii, incinte si spatii exterioare in Bucuresti si limitrof. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►►Executam curatenie profesionala. S.C. din Bucuresti executam LUCRARI MARI de curatenie profesionala in Bucuresti si limitrof. Folosim echipament si produse performante, respectam termenele si standardele de calitate. Lucrarile pot fi ocazionale dar si pe baza de contract cu repetare la intervalele de timp si pe perioada dorite de client. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) ►►►Casute de vacanta, casute simple, casute caini . S.C. producem: 1) casute de vacanta orice cantitate (locuibile in orice anotimp) cu deviz dupa proiectul/cerintele clientului 2) casute simple din lemn orice cantitate (intocmim deviz conform cerintelor clientului); 3) casute pentru caini - loturi de minim 20 de bucati (intocmim deviz conform cerintelor clientului). Lucram pentru Bucuresti si judetele limitrofe. Lucram si pentru export. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 9. ►►►Construim case. S.C. construim case la cheie sau la rosu. Primim comenzi din Bucuresti si judetele limitrofe. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 10. ►►►Confectii metalice fier forjat. S.C. producem si montam confectii metalice din fier forjat (porti, garduri, grilaje, gratii etc. etc. etc.). Lucram pentru Bucuresti si zona limitrofa (in functie de marimea lucrarii). Asiguram transport si montaj. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 11. ►►►Realizam pavaj cu pavele & placare cu piatra. S.C. realizam pavaje din pavele de orice tip precum si placare cu piatra pe orice suprafete. Primim comenzi din Bucuresti si zona limitrofa (in functie de marimea lucrarii). Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 12. ►►►Construim din lemn: case/cabane/vile/hoteluri/pensiuni S.C. construim din lemn: case/cabane/vile/hoteluri/pensiuni, la cheie. Intocmim deviz conform cerintelor clientului. Primim comenzi din Bucuresti si judetele limitrofe. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 13. ►►►Renovam apartamente in Bucuresti. Totul conform cerintelor clientului (amenajarile interioare, instalatia sanitara, instalatia electrica, termopanul/tamplaria din lemn, aerul conditionat etc.). La solicitare putem realiza (in mod AUTORIZAT, proiectare si executie) separatia de gaze (coloana de gaze a blocului, instalatia interioara de gaze a apartamentului, instalarea centralei de apartament si a caloriferelor). Lucrarile sunt executate cu respectarea termenelor si cu consultarea permanenta a clientului. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 14. ►►►Renovam case/vile in Bucuresti. Lucram constiincios, utilizand materiale de calitate. Respectam termenele. Renovam TOT ceea ce exista in constructia unei case/vile (consolidarea casei/vilei-daca este cazul, amenajarile exterioare, acoperisul, amenajarile interioare, termopanul/tamplaria din lemn, toate tipurile de instalatii). La solicitare instalam aer conditionat, centrala termica si caloriferele (totul AUTORIZAT, de la proiectare la receptie). Putem executa si instalatia de gaze (autorizat de la proiectare la receptie), precum si termoizolatia. Consultam permanent clientul pentru ca lucrarile sa fie asa cum isi doreste acesta. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 15. ►►►Construim vile, hoteluri, pensiuni. S.C. construim vile, minihoteluri, hoteluri, pensiuni la cheie in Bucuresti si judetele limitrofe. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 16. ►►►Hidroizolatii & Termosistem. S.C. executam (lucrari medii si mari): 1. Hidroizolatii - pentru case, vile, hoteluri, cabane, blocuri, hale industriale, depozite, unitati agrozootehnice, sali de sport si orice alt tip de cladire careia doriti sa-i mentineti sanatatea; 2. Termosistem - pentru tipurile de constructii enumerate la hidroizolatii, daca doriti sa economisiti energie si sa obtineti un confort sporit. Primim comenzi din Bucuresti si limitrof. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 17. ►►► Automatizari, sisteme de securitate, eco-energie, productie publicitara. S.C. din Ploiesti executam lucrari in Prahova si judetele limitrofe in domeniile urmatoare: a. Automatizari casnice si industriale (furnizam si instalam): - sisteme de control acces - cu si fara pontaj/evidenta - restrictionari acces institutii, spatii, automatizari porti si spatii cu destinatie speciala - bariere, stalpi incastrabili in caile de acces, turnicheti, etc. -interfonie, videointerfonie, telefonie – centrale telefonice, cablare in constructii, incinte si exterioare - sisteme de sonorizare-mall, institutii publice, institutii administrative - sisteme de reglaj si monitorizare temperatura, umiditate, alti parametri la cererea beneficiarului b. Sisteme de securitate (furnizam si instalam): - sisteme de alarma / sisteme de supraveghere video profesionale / sisteme de securitate PSI - sisteme de gestionare si transmitere a datelor –GSM - sisteme de monitorizare cu aplicatie civila si industriala-sisteme de iluminat c. Informatica, birotica, date: - sisteme de calcul, accesorii IT-scannere, imprimante, plotter cutter etc- .SISTEME VIRTUALE INTERACTIVE retele LAN ,WAN, etc. structurate pentru interior – exterior. d. ECO-ENERGIE (furnizam si instalam): - Surse de iluminat ecologice - aplicatiile LED - Panouri fotovoltaice, convertizoare 12-220 V/300W- 4KW - Sisteme de reglaj a tensiunii automate pentru valorile standardizate e. Productie publicitara: Realizam creatie Brand-uri si LOGO-uri, casete si panouri / totemuri / autocolante /print / reclame mecanotronice, sisteme de publicitate audio-LOGORING. Reprezentant zonal pentru : CIA, ELVOX Italia / CROW Israel/ GRASSLIN / SMART CANADA / KRAMER etc. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 18. ►►► Renovam/amenajam: sedii de banci, de firme, mall-uri, spatii comerciale etc. S.C. renovam/amenajam sedii de banci, sedii de firme, mall-uri, hoteluri, cazinouri, cluburi, discoteci, pensiuni, unitati medicale, scoli, depozite, spatii comerciale cu profil alimentar, nealimentar sau special, orice alt spatiu in care se desfasoara o activitate economica sau de orice alta natura. Munca noastra se refera la: - consolidarea cladirii (daca este cazul) – orice fel de cladire si indiferent de marimea ei; - amenajarile exterioare: acoperis, hidroizolatii, termosistem, zidarie, pavaj, placare cu piatra, gard din fier forjat sau gard din zid + fier forjat etc. - amenajarile interioare: rigips, tavan fals, partitii, placare cu gresie, faianta, piatra, zugraveli etc. - instalatii: refacerea sau construirea instalatiei de incalzire (centrala termica cu calorifere sau alimentare de la reteaua termica a localitatii), refacerea sau construirea retelei de alimentare cu apa rece si calda, refacerea sau construirea instalatiei sanitare, refacerea sau construirea instalatiei electrice; - climatizare: instalarea aparatelor de aer conditionat sau a altor aparate mai complexe (de ex. chillere); - curatenia dupa constructor; - instalarea de sisteme de control acces (cu si fara pontaj), restrictionari acces (bariere, stalpi incastrabili, turnicheti), sisteme de sonorizare, sisteme de alarma (supraveghere şi PSI) - daca este cazul executam autorizat orice lucrare din domeniul gazelor naturale de la proiectare la receptie; Lucram pentru Bucuresti si limitrof . Puteti opta pentru toate serviciile de mai sus sau pentru o parte dintre ele. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 19. ►►► Construim camping-uri. S.C. construim casute pentru camping conform cerintelor clientului in ceea ce priveste: materialul, dimensiunile, compartimentarea, izolatia termica, compatibilitatea cu racordarea la utilitati, alte dotari. Primim comenzi din Bucuresti si judetele limitrofe. Asiguram confectionarea, transportul si amplasarea. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 20. ►►► Construim ferme (resedinta + anexe). S.C. CONSTRUIM FERME LA CHEIE (resedinta + foisor + garaje + crama si/sau pivnita + grajduri + depozite pentru hrana animalelor/pasarilor + casuta pentru angajatii permanenti + imprejmuirea sediului si/sau a intregului domeniu + instalatii/utilitati + cai de acces + alte lucrari dorite de proprietar). Primim comenzi din Bucuresti si judetele limitrofe. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 21. ►►► Construim gard monumental. S.C. construim gard monumental (din caramida sau din BCA), cu fundatie, cu porti din fier forjat, pentru imprejmuirea vilelor, caselor, terenurilor. Construim si gard din azbociment. Primim comenzi din Bucuresti si zona limitrofa (in functie de marimea lucrarii). Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 22. ►►► Construim blocuri. S.C. CONSTRUIM BLOCURI LA CHEIE conform proiectului, pentru diferite destinatii: - sedii de firme; - birouri (pentru inchiriere); - clinici medicale/cabinete medicale/spitale/scoli; - spatii comerciale; - cazinouri, cluburi; - locuinte; - oricare alta destinatie. Lucram pentru Bucuresti si zona limitrofa. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 23. ►►► Construim cazinouri, cluburi, sali de festivitati, discoteci etc. S.C. CONSTRUIM LA CHEIE: cazinouri, cluburi, discoteci, restaurante, sali de festivitati si orice alte cladiri destinate jocurilor de noroc, intrunirilor si divertismentului/festivitatilor. Construim conform proiectului (cladiri mai mici, mai mari, foarte mari, numai parter sau parter + etaje, cu subsol pentru garaje sau nu etc., etc., etc.). Lucram in Bucuresti si zona limitrofa. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 24. ►►► Construim cladiri pentru invatamant/educatie. S.C. CONSTRUIM LA CHEIE pentru invatamant/educatie (conform proiect): - cladiri pentru facultati/universitati (stil bloc cu numar variabil de etaje sau orice alt tip de cladire conform proiectului – cu amfiteatre, sali de curs etc. etc. etc.); - cladiri pentru scoli/licee (orice tip de cladire – stil bloc sau altfel - conform proiectului); - cladiri pentru gradinite (orice tip de cladire conform proiectului). Primim comenzi din Bucuresti si zona limitrofa. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 25. ►►► Construim depozite. S.C. CONSTRUIM DEPOZITE LA CHEIE (conform proiect) pentru orice destinatie. La construire folosim panourile sandwich pe structura metalica. Putem utiliza si caramida sau BCA-ul. Precizare: construim toate instalatiile si climatizarea cerute conform specificului depozitului (produse nealimentare, produse alimentare, medicamente etc.). Primim comenzi din Bucuresti si zona limitrofa. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 26. ►►► Construim hale industriale. S.C. CONSTRUIM HALE INDUSTRIALE LA CHEIE (conform proiect) din panouri sandwich si structura metalica. Putem utiliza si caramida sau BCA-ul. Precizare: construim toate instalatiile si climatizarea impuse de specificul activitatii care se va desfasura in hala respectiva. Primim comenzi din Bucuresti si zona limitrofa. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 27. ►►► Construim showroom-uri auto, service-uri auto, spalatorii auto. S.C. CONSTRUIM LA CHEIE conform proiect: - showroom-uri auto (pentru prezentare si vanzare de autoturisme sau alte mijloace de transport rutier); - service-uri auto; - spalatorii auto. Precizam ca putem construi si combinatii: showroom + service + spalatorie, showroom + service etc. Materialele utilizate la construire sunt: structura metalica + panourile sandwich sau, daca proprietarul prefera, BCA-ul sau caramida. Construim pentru Bucuresti si zona limitrofa. Sunati la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 28. ►►► Construim lacasuri de cult (biserici, temple etc.). S.C. construim la cheie (conform proiect) lacasuri de cult (biserici, temple, case de rugaciune sau orice alt tip de lacas de cult). Lucram pentru Bucuresti si judetele limitrofe. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 29. ►►► Gresie & Faianta (executam placare). Executam placare de calitate cu gresie si faianta in Bucuresti si zona limitrofa (lucrari medii, mari si foarte mari). Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent) 30. ►►► Consolidam si renovam cladiri. S.C. - CONSOLIDAM si RENOVAM orice fel de cladire (bloc, vila, casa, scoala, depozit, hala industriala, biserica etc., etc., etc.) in Bucuresti si judetele limitrofe. Consolidarea se refera la lucrari de readucere la parametrii initiali a structurii de rezistenta a cladirii. Renovarea se refera la: acoperis, amenajarile exterioare, amenajarile interioare, instalatia sanitara, instalatia electrica , instalatia de gaze, centrala termica si caloriferele, aerul conditionat etc. Detinem autorizarile necesare pentru toate domeniile mentionate mai sus. Sunati-ne la 0749277313 sau retineti numarul. Multumim! (Anuntul este valabil permanent)
 14. Grigorescu Irinel - Oferte/anunturi...

  S.C. DIN ZONA BUCURESTI (ROMANIA) CONSTRUIM LA CHEIE IN TOATE TARILE EUROPEI: - case; - vile; - case din lemn / cabane; - cladiri pentru reprezentante de firme romanesti sau straine care decid sa fie prezente pe pietele europene occidentale (de ex. showroom-uri, showroom + locuinta reprezentant + depozit, restaurant + crama + locuinta reprezentant, magazin + depozit + locuinta reprezentant, centru de afaceri + locuinta reprezentant, ateliere de productie + depozit de materii prime + depozit de produse finite + showroom + locuinta reprezentant, depozite logistice etc. etc. etc.); - camine de batrani, lacasuri de cult (biserici, temple, case de rugaciune etc.); - hoteluri, minihoteluri, pensiuni, cazinouri, cluburi, camping-uri; - ferme (resedinta + anexe); - blocuri: de locuit, pentru birouri, sedii de firme sau alte destinatii; - spitale, scoli; - orice alt tip de constructie. Contactati-ne la 0040.0749277313 (in limba romana) sau prin mail < irinel.grigorescu@yahoo.com> (in limba romana, engleza, franceza). Multumim! (Anuntul este valabil permanent)
 15. Grigorescu Irinel - Oferte/anunturi...

  Scoala Postliceala Sanitara „Sfantul Vasile cel Mare” Ploiesti (acreditata) face inscrieri pentru specializarile: - asistent medical generalist; - asistent medical de farmacie. Informatii la 0740.385.558. Retineti numarul! (Anuntul este valabil permanent pentru informatii, iar INSCRIERILE SE FAC IN FIECARE AN, incepand cu 15 iunie)
×